Miejsce pracy: Cała Polska
Poszukujemy osób na stanowisko

Kierownik Budowy - infrastruktura kolejowa
Olsztyn
nr referencyjny: 06/10/2017

Zadania:

 • nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją obmiarową oraz kosztorysem
 • przygotowywanie przedmiarów oraz obmiarów robót
 • przekazywanie uzgodnień technicznych oraz organizacyjnych podległym zespołom podwykonawców
 • bezpośrednie kierowanie robotami budowlanymi
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem przewidzianej w projekcie technologii
 • koordynacja procesów logistycznych w obrębie placu budowy
 • udział w procesie rozliczania robót i przygotowania dokumentacji odbioru robót
 • bieżąca współpraca z innymi brygadami w celu prawidłowej realizacji projektu
 • prowadzenie, nadzorowanie i koordynację robót kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami BHP,
 • współpracę z podwykonawcami, inwestorem i projektantami,
 • kontrolę budżetu oraz rozliczanie prowadzonych robót,
 • zarządzanie podległym zespołem.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego ‐ Kierownik Robót, Kierownik budowy na robotach związanych z budową/ przebudową, infrastruktury kolejowej,
 • biegłej obsługi komputera (Bentley, AutoCAD),
 • rzetelności oraz dokładności w wykonywaniu pracy,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dyspozycyjności.Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres Aplikuj

W treści wiadomości należy zamieścić następujące informacje:

w temacie:

nr referencyjny oferty / nazwę stanowiska / województwo

w treści wiadomości:

 • nr referencyjny: proszę wpisać właściwą informację
 • nazwa stanowiska: proszę wpisać właściwą informację
 • województwo, na terenie którego mogę podjąć pracę: proszę wpisać właściwą informację
 • Imię i nazwisko: proszę wpisać właściwą informację
 • telefon: proszę wpisać właściwą informację
 • e-mail: proszę wpisać właściwą informację
 • mogę rozpocząć pracę od: format XX.XX.XXX
 • prowadzę działalność gospodarczą: tak/nie
 • zgoda na zatrudnienie na umowę o pracę: tak/nie
 • zgoda na zatrudnienie na umowę o dzieło: tak/nie
 • oczekiwany poziom wynagrodzenia / stawka na godzinę

Aplikuj

Na dole CV lub w wiadomościach e-mail osoby powinny zamieszczać informację o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NET SERVICE CE Sp. z o.o. (ul. Ostrobramska 101/337, 04-041 Warszawa) właściciela marki TECHGRID jako administratora zbioru danych osobowych, w celach rekrutacyjnych. Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz że wgląd do moich danych mogą posiadać potencjalni pracodawcy będący klientami NET SERVICE CE Sp. z o.o.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami