AP VECTOR (KRAZ 11459) to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia działająca na rynku polskim i europejskim. Świadczymy usługi rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze i eksperckie z zakresu HR. Naszymi klientami są duże i rozpoznawalne marki oraz klienci potrzebujący bieżącego wsparcia w obszarach, w których jesteśmy ekspertami. Pomagamy rozwinąć skrzydła najlepszym specjalistom rekomendując ich umiejętności i doświadczenie rzetelnym klientom.
Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier wsparcia technicznego POZNAŃ
Poznań
IWT/POZ

Obowiązki

 • Testowanie rozwiązań z zakresu zabezpieczeń technicznych np. kamer, automatyki budynkowej
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz prezentacji produktów
 • Tłumaczenie dokumentacji z języka angielskiego
 • Administrowanie stronami internetowymi

Wymagania

 • Wiedza techniczna poparta wykształceniem z zakresu IT, elektroniki lub podobnym
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu zagadnień sieciowych LAN/WAN, VPN, protokołów TCP/IP, bezpieczeństwa sieci (routery, firewalle)
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Wykształcenie z zakresu IT, elektroniki, elektrotechniki - mile widziane
 • Umiejętność tworzenia/administrowania stronami internetowymi
 • Znajomość technicznych systemów zabezpieczeń będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowej firmie, w której INNOWACYJNOŚĆ jest hasłem przewodnim
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych oraz kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadającego doświadczenia


Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
AP VECTOR Sp. z o.o. Sp. k. mającą siedzibę w Poznaniu, ul. Reymonta 9, NIP: 7792426148, REGON: 360126452, KRS: 0000530968, mającą uprawnienia Ministra Gospodarki i Pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod Nr 11459,

• Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem email rodo@apvector.pl,
• Pana/Pani dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu rekrutacji w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 22(1) § 1 KP w zw. z art.6 ust.1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),

• podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, podane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wzięcia udziału w procesie rekrutacji,

b) jeżeli wyrazi Pan/Pani wcześniej wymienioną zgodę, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć w następujący sposób: (np. pisząc email na adres rodo@apvector.pl),
• Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu Klienta zgłaszającego ofertę rekrutacyjną.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z RODO.
• Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Osoby wysyłające swoje CV, prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)

Inżynier wsparcia technicznego POZNAŃ

Poznań

AP Vector Sp. z o.o. Sp. K.