Zajmujemysiękompleksowąobsługąinwestycjiwzakresiemontażuaparaturykontrolno-pomiarowej,instalacjielektrycznychorazzasilaniaawaryjnego.Nabudowachelektrowni,rafinerii,terminalachLNG               iinnychobiektachprzemysłowychzatrudniamyod100dokilkusetpracownikówwcałejEuropie.Oferujemyciekaweidynamicznemiejscepracy,wktórymPracownicymajązapewnionąmożliwośćstałegorozwojuzawodowego.Międzynarodoweśrodowiskozapewniadostępdonajlepszychpraktykinowoczesnychtechnologii.

Jeżelijesteśosobąotwartąnazmiany,potrafiącązpasjąrealizowaćswojeceleilubiącąpracowaćwzespole,tojesteśmyfirmądlaCiebie.Aktualnieposzukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy
Middenmeer

Zakres obowiązków:


  • analizę techniczną i ilościową dokumentacji,
  • przygotowywanie zamówień materiałowych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami przy wsparciu KR,
  • sporządzanie dokumentacji budowy – protokoły, dokumentacja powykonawcza,
  • udział w czynnościach odbiorowych.

Od kandydatów oczekujemy:
·         Wykształcenia wyższego kierunkowego – preferowani absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki;

·      dobrej znajomości języka angielskiego lub/i włoskiego;

·         pracowitości;

·         wzorowej organizacji pracy;

·         inicjatywy w działaniu;

·         umiejętności pracy w zespole;

·         mile widziana znajomość urządzeń AKPiA i systemów sterowania.

·         Dyspozycyjności: praca ma charakter delegacyjny.

Oferujemy

·         umowę o pracę,

·   możliwość zdobycia doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi (kosztorysowanie, planowanie strategiczne, współpraca z Klientem, kontrola kosztów, organizacja prac);

·         możliwość zdobycia doświadczenia;

·         możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

·         możliwość udziału w prestiżowych, międzynarodowych projektach inżynieryjnych.


Aplikuj

 

Prosimy o dopisane następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego jaki i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z poźn.zm.)”. Klauzula musi być podpisana.

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, fotografia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu, przez GC Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połonińskiej 15, 35-317 Rzeszów, KRS 0000237487, NIP nr 5170135842, dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich procedur rekrutacyjnych prowadzonych przez tę spółkę - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

Inżynier Budowy

Middenmeer

GC Energy Sp. z o.o.