Inspektor weterynaryjny
Międzyrzecz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu zwierząt i pośrednictwa,
 • nadzór nad fermami drobiu,
 • nadzór nad gospodarstwami sektora akwakultury,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt domowych,
 • nadzór nad punktami inseminacyjnymi i kopulacyjnymi,
 • nadzór nad przemieszczaniem zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub zootechnika lub rolnika
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomosć Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu - prawo jazdy,
 • Kopie dokumnetu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowi i ochrony zwierząt.

Inspektor weterynaryjny

Międzyrzecz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna