Inspektor weterynaryjny
Białobrzegi
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontrole w terenie, praca przy komputerze, III piętro, budynek bez windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną.
 • Prowadzenie dokumentacji i wymaganej sprawozdawczości.
 • Przyjmowanie próbek do badań w ramach monitoringu żywności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
  ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Praca w zastępstwie nieobcego członka korpusu służby cywilnej.
Wymagane oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Dopisek na kopercie - "Oferta pracy"
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 613 47 78 w godz. 8-16

Inspektor weterynaryjny

Białobrzegi

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna