Inspektor weterynaryjny
Mogilno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu mogileńskiego.
Wyjazdy w teren samochodem służbowym.
Kontakt ze zwierzętami.
Praca przy komputerze.
Inspektorat mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Parking przed budynkiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór nad obrotem zwierzętami
 • nadzór nad materiałem biologicznym
 • prowadzenie dokumentacji związanej z w/w nadzorem
 • prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • znajomość kpa
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
tel. kontaktowy 52 315 27 39

Inspektor weterynaryjny

Mogilno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna