Inspektor weterynaryjny
Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystanie komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie podmiotów produkujących żywność, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 • Zbieranie danych z zakresu bezpieczeństwa żywności i tworzenie sprawozdań w celu przekazywania informacji do jednostek nadrzędnych.
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego będących pod nadzorem PLW w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt w zakładach mięsnych, w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne.
 • Pobieranie prób do badań urzędowych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 • Nadzór nad zagospodarowaniem przez podmioty ubocznych produktów zwierzęcych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość polskich oraz unijnych przepisów prawa weterynaryjnego,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialnosć,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski

Inspektor weterynaryjny

Sokołów Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna