Inspektor weterynaryjny
Racibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy, kierowanie samochodem służbowym (osobowym)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad rolniczym handlem detalicznym oraz produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych
 • opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości dot. zakresu powierzonych obowiązków
 • nadzór nad terenowymi punktami badania mięsa na obecność włośni
 • sporządzanie projektów decyzji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
  47-400 Racibórz,
  ul. Katarzyny 6

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Katarzyny 6
tel. 32 415 49 03
e-mail: Aplikuj
Inspektor weterynaryjny
Racibórz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna