Inspektor weterynaryjny
Radziejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym, szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikajacych z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • przygotowywanie i prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie kompetencji
 • prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej
 • prowadzenie postepowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • współudział i kontrole warunków utrzymania zwierząt na terenie gospodarstw i miejsc przebywania zwierząt w ramach spełniania minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych
 • obsługa systemu VetLink
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
<br>prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP,
<br>aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
<br>prawo jazdy kategorii B,
<br>znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
<br>znajomość kpa,
<br>umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS OFFICE,
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia doumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza wetrynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
  ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
542853510

Inspektor weterynaryjny

Radziejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna