Inspektor weterynaryjny
Proszowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji w zespole do spraw pasz i utylizacji
Zespół do spraw pasz i utylizacji

Warunki pracy

• Praca na terenie powiatu proszowickiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1069/2009, 999/2001, 142/2011
 • • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • • nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 • • nadzór nad obrotem paszami
 • • aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • • nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • • nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych
 • • nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych
 • • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • • nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe •Wykształcenie: Wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie: Wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
  ul. Grzymały Siedleckiego 2
  32-100 Proszowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inspektor weterynaryjny

Proszowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna