Inspektor weterynaryjny
Radziejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
do spraw: bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30,
Praca w siedzibie Inspektoratu w biurze przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu (dojazdy samochodem służbowym),
Budynek Inspektoratu jest jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowanie przepisów wynikajacych z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dot. sposobu przewozu i transportu zwierząt oraz postepowania ze zwierzętami przed i w trakcie uboju
 • kontrola zakładów produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrola lekarzy weterynarii wyznaczonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • umiejetność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Radziejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna