Inspektor weterynaryjny
Nowy Dwór Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

• praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatów nowodworskiego oraz legionowskiego (wyjazdy służbowe)
• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, skaner)
• praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godziny
• kierowanie samochodem służbowym
• kontakt z klientem zewnętrznym
• praca wymagająca dyspozycyjności
• stres związany z przeprowadzaniem kontroli
• stanowisko pracy w pokoju biurowym na parterze
• budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
• w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzór nad realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • pobieranie próbek do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt
 • udział w tworzeniu i aktualizacji planów kryzysowych
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej i obsługa programów informatycznych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (SERPIW itp.)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegajacych obowiązkowi zwalczania i rejestracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub technologia żywności
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego, w tym pakietu MS Office
 • Znajomość obowiązujacych przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomośc języka angielskiegio na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Dokładność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Mazowiecka 5
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  z dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
strona internetowa: www.nowydwormaz.piwet.net

Inspektor weterynaryjny

Nowy Dwór Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna