Inspektor weterynaryjny
Nakło nad Notecią
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nakle nad Notecią

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

praca w siedzibie inspektoratu 7.30-15.30 oraz w terenie - obszar powiatu;
wyjazdy służbowe samochodem służbowym,
kontakt ze zwierzętami;
praca w biurze przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nazdór nad zwalczaniem chorob zakaźnych
 • nadzór nad przeprowadzaniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu
 • ochrona dobrostanu zwierząt
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cecheęprawnie chroniona.

Inspektor weterynaryjny

Nakło nad Notecią

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna