Inspektor weterynaryjny
Śrem
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7:00-15:00)
Praca w terenie (pow. śremski) - prowadzenie kontroli
Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu śremskiego
 • Prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • Prowadzenie kontroli weterynaryjnej przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrocie
 • Kontrola podmiotów nadzorowanych w celu sprawdzenia spełnienia warunków weterynaryjnych
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli podmiotów
 • Przygotowywanie i aktualizacje planów gotowości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie
  ul. Józefa Chełmońskiego 22
  63-100 Śrem

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
adres strony urzędu: http://www.piw-srem.biuletyn.net/

Przewidywana data zatrudnienia 01.06.2019

Inspektor weterynaryjny

Śrem

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna