Inspektor weterynaryjny
Ziemnice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności (PIW/hig/2)
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15;
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu legnickiego;
• praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
• wyjazdy służbowe;
• praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym;
• kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
• praca w budynku piętrowym (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Pobieranie próbek w zakresie: 1. urzędowo przewidzianych badań, w trybie przepisów dotyczących: - badania zwierząt rzeźnych i mięsa; - nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Określanie na podstawie analizy ryzyka częstotliwości kontroli urzędowych podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Prowadzenie spraw związanych z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 • Prowadzenie dokumentacji i weryfikacja zapisów w rejestrach podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych, uprawnionych do sprzedaży bezpośredniej, zakładów uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczących prac zespołu.
 • Prowadzenie dokumentacji i weryfikacja zapisów w rejestrach podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych, uprawnionych do sprzedaży bezpośredniej, zakładów uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Obsługa komputera i programów komputerowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność logicznego myślenia, działanie w sytuacjach stresowych.
 • Praktyczna umiejęctość prowadzenia samochodu osobowego.
 • Znajomość Ustaw: 1. o Inspekcji Weterynaryjnej; 2. o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu bezpieczeństwa żywności i administracji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  IW PIW Legnica
  z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
  59-220 Legnicawww.piwlegnica.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
telefon kontaktowy: 76 855 05 41
Aplikuj
www.piwlegnica.pl

Inspektor weterynaryjny

Ziemnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna