Inspektor weterynaryjny
Pułtusk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku

Warunki pracy

praca przy komputerze, urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zwalczanie chorób zakażnych zwierząt,
 • pobieranie prób celem monitoringu chorób,
 • nadzór nad obrotem zwierzętami,
 • nadzór nad dobrostanem zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe zootechnik
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku
  ul. Daszyńskiego 19/57
  06-100 Pułtusk

  e-mail: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa innego pracownika w okresie od 01.08.2018r. do 31.12.2019r.

Kontakt oraz dodatkowe informacje można uzyskać:
e-mail: Aplikuj
tel.: (23) 692 55 84

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Pułtusk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna