Inspektor weterynaryjny
Pińczów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno – biurowa: przy komputerze powyżej 4 godzin oraz z innymi urządzeniami biurowymi i specjalistycznymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca w terenie – dojazdy samochodami służbowymi, wyjazdy służbowe.
Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Koordynacja monitorowania chorób zakaźnych zwierząt,
 • • pobieranie prób do badań,
 • • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • • wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • • prowadzenie dochodzeń epizootycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe • weterynaryjne (lekarz weterynarii), 
<br>• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
<br>• umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office (m. in. Excel),
<br>• prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
<br>• znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz • • prowadzeniem postępowań administracyjnych,
<br>• posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>• korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
<br>
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28 - 400 Pińczów
tel: 41 357 74 63 fax: 41 357 74 63 e-mail: Aplikuj, www.piwpinczow.topbip.pl

Inspektor weterynaryjny

Pińczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna