Inspektor weterynaryjny
Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt
Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

-praca terenowo - biurowa,
-kontakt z materiałem zakaźnym,
-krajowe wyjazdy służbowe,
-prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,
-narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
-bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych
 • Nadzór nad przemieszczaniem i dobrostanem zwierząt
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się tą działalnością
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości i raportowania wynikających z obowiązujących przepisów
 • Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - wyższe weterynaryjne
<br>- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
<br> - prawo jazdy kat. B
<br> - umiejętność obsługi komputera
<br> -znajomość przepisów weterynaryjnych
<br> -posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>- korzystanie z pełni praw publicznych
<br> -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81-8272229

Inspektor weterynaryjny

Opole Lubelskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna