Inspektor weterynaryjny
Świdwin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego
- praca w zespole, jazda samochodem służbowym
- praca w godzinach 7-15
- obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorze
- obciążenia mięśniowo-szkieletowe (praca w pozycji siedzącej i stojącej)
- obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanymi podmiotami
- stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i laboratoryjny
-siedziba inspektoratu mieści się na parterze budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy
-toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz badanie dziczyzny z badaniem laboratoryjnym próbek w kierunku włośni
 • pobieranie próbek do badań urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań w zakresie bezpieczeństwa żywności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera
 • szkolenie "Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorcze"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejetność pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
  ul. Połczyńska 18
  78-300 Świdwin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
- oferty otrzymane po termie lub niespełniające wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu
- nie powiadamiamy osób nie wyłonionych w konkursie
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 943652206
Inspektor weterynaryjny
Świdwin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna