Inspektor weterynaryjny
Ośno Lubuskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
- praca w siedzibie urzędu przy komputerze
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- wyjazdy służbowe
- szkolenia
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja programów monitoringowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie harmonogramów i planów dotyczących badań monitoringowych i szczepień zwierząt oraz chorób zakaźnych zwierząt
 • wydawanie decyzji administracyjnych
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej
 • znajomość obsługi weterynaryjnych systemów komputerowych PA, VETLINK, CBD SiRZ, CBDK, CELAB
 • biegła znajomość obsługi pakietu Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość języków obcych (angielskiego i niemieckiego)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie potwierdzajace uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Tel: 095 757 60 56

Inspektor weterynaryjny

Ośno Lubuskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna