Inspektor weterynaryjny
Grójec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego i higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe., kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Prowadzenie dokumentacji i wymaganej sprawozdawczości
 • Pobieranie i przyjmowanie próbek do badań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
 • Konrole w ramach rolniczego handlu detalicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomośc obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w w zespole
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu
  ul.Mogielnicka 67
  05-600 Grójec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Dopisek na kopercie - "Oferta pracy". Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Grójec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna