Inspektor weterynaryjny
Radomsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw: ds. pasz i utylizacji Zespół ds. pasz i utylizacji
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 - 15:30;
-praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu radomszczańskiego;
-praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
-wyjazdy służbowe;
-praca w terenie - wyjazdy samochodem ;
-kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
-praca w budynku piętrowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze,
 • kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,
 • kontrola stosowania dodatków paszowych,
 • kontrola obrotu paszami,
 • kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola zbierania, transportowania, przetwarzania, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola podmiotów wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola eksportu i importu oraz handlu paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
 • prawo wykonywania zawodu;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu osobowego;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej;
 • znajomość przepisów kpa;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wilsona 21/A
  97-500 Radomsko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 Radomsko

Inspektor weterynaryjny

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna