Inspektor weterynaryjny
Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
W ZESPOLE DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Praca wykonywana w siedzibie inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie.
Siedziba Inspektoratu mieści się na drugim piętrze - brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola gospodarstw w zakresie dobrostanu i ochrony zwierząt.
 • Nadzór nad spełnieniem wymagań weterynaryjnych podmiotów nadzorowanych.
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie.
 • -
 • -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie pawa jazdy
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działąlnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-

Inspektor weterynaryjny

Chodzież

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna