Inspektor weterynaryjny
Włocławek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30,
Praca w biurze przy komputerze w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu,
Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami
Budynek Inspektoratu jest jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne na piętrze budynku, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom werterynarii
 • organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
 • realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola wymogów wzajemnej zgodności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy min. kat. B
 • umiejetność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office
 • dyspozycyjność, umiejetność pracy w zespole
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  87-800 Włocławek
  ul. Planty18

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów,po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone

Inspektor weterynaryjny

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna