Inspektor weterynaryjny
Pabianice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwo żywności
dział bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca przy komputerze co najmniej 4 godz. dziennie
wyjazdy służbowe, praca w terenie,
prowadzenie samochodu słuzbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych
 • sprawowanie nadzoru bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja przepisów prawa w zakresie nadzorów
 • nadzór nad wykonywaniem badań monitoringowych
 • prowadzenie pełnej dokumentacji i sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku weterynaria
 • zaświadczenie Izby Lek-Weter. o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach
  95-200 Pabianice
  ul. Karniszewicka 37

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach
St.Specj. d/s Kadr i Płac
42/212-19-14

Inspektor weterynaryjny

Pabianice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna