Inspektor weterynaryjny
Warszawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
Zespole d/s pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca związana z wyjazdami służbowymi na teren Warszawy i m.in. do gospodarstw rolnych w powiecie wołomińskim oraz praca biurowa, z wykorzystaniem komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem paszami oraz produktami ubocznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne bądź pokrewne
 • prawo jazdy kat.B
 • obsługa komputera, szczególnie pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole i podejmowania decyzji
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnie obowiązującego prawa w zakresie zagadnień weterynaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu (lekarze weterynarii)
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Powierza pod nr. tel. 22-840-43-33 i 22-841-13-19.
Adres strony urzędu: www.piwwawa.com.pl

Inspektor weterynaryjny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna