Inspektor weterynaryjny
Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw koordynacji programów zwalczania i kontroli zwierząt oraz dobrostanu zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00
Praca w terenie ( dojazd samochodem służbowym ), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki.
Praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja programów zwalczania i kontroli chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności ch. Aujeszky
 • Przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • Inne prace zlecone przez PLW

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka obcego
 • samodzielność i incjatywa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
  ul. Kilińskiego 1
  47 – 303 Krapkowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 466 1515

Inspektor weterynaryjny

Krapkowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna