Inspektor weterynaryjny
Tomaszów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w ternie - obszar powiatu tomaszowskiego.
Szkolenia oraz wyjazdy służbowe (samochodem służbowym bądź prywatnym).
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Inspektoratu.
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu.
W budynku (piwnica, parter, pierwsze piętro) nie ma windy.
Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych podmiotów, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • Prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych , prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z w/w zadaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe WETERYNARYJNE - LEKARZ WETERYNARII
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zawartego w dokumentach aplikacyjnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. E. Orzeszkowej 15/19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 723 62 37.
Inspektor weterynaryjny
Tomaszów Mazowiecki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna