Inspektor weterynaryjny
Dzierżoniów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywnosci

Warunki pracy

praca przy komputerze
praca w terenie
praca ze zwierzętami
możliwość kontaktu z materiałem zakaźnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wymaganiami weterynaryjnymi przy ich pozyskiwaniu, produkcji i wprowadzaniu do obrotu
 • pobieranie prób do badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz prób środków spożywczych do badań urzędowych
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów, które pozyskują, produkują i wprowadzają do obrotu środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych obowiązków , w tym planów, harmonogramów oraz sprawozdawczości
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • czynne prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 748312809 i 748324657 lub e-mailem: Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Dzierżoniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna