Inspektor weterynaryjny
Ośno Lubuskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
w zespole ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
- praca w siedzibie urzędu przy komputerze
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikajacych z obowiązujących ustaw i rozporzadzeń w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • realizacja planu kontroli w wytypowanych stadach w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
 • realizacja planu kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • prace zlecone przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • Prawo wykonywania zawodu - w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej
 • znajomość obsługi weterynaryjnych systemów komputerowych PA, VETLINK, CBD SiRZ, CBDK, CELAB
 • biegła znajomość obsługi pakietu Office
 • biegła znajomość języków obcych (angielskiego i niemieckiego)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
  ul. 3 Maja 34
  69-220 Ośnie Lubuskim
  Godz. pracy urzędu od 07:00 do 15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Tel: 095 757 60 56

Inspektor weterynaryjny

Ośno Lubuskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna