Inspektor weterynaryjny
Opatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie . Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu opatowskiego - kontrole podmiotów, bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Budynek parterowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Prowadzenie samochodu o DMC poniżej 3,5t.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • kontrole spełniania wymagań przez nadzorowane podmioty
 • kontrole gospodarstw w zakresie przemieszczania zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach i innych miejscach przebywania zwierząt
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych,
 • przeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • i inne zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętności redakcyjne - pisanie pism, obsługa progamów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętość radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych oraz dobrostanu zwierząt
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Partyzantów 46
  27-500 Opatów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 868 40 92.

Inspektor weterynaryjny

Opatów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna