Inspektor weterynaryjny
Nowy Targ
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa Żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku mi sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
- wyjazdy służbowe
- szkolenia
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w biurze przy komputerze
- obsługa programów informatycznych
- praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym
- budynek piętrowy, bez windy, siedziba PIW na I pietrze, parking

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumntacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
 • pobieranie i przesyłanie prób środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub związane z żywnością
 • umiejętność obsługi kompuetra
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu
  os. Bereki 19
  34-400 Nowy Targ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna