Inspektor weterynaryjny
Tarnowskie Góry
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
- wyjazdy służbowe,
- praca w terenie,
- bezpośredni kontakt z właścicielami gospodarstw,
- uprawnienia do kierowania samochodem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - udział w tworzeniu i nadzór nad realizajcą programów zwalczania chorób zakaźnych,
 • - nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt,
 • - sporządzanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansow.kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym badań monitoringowych oraz realizacji zatwierdzonych planów,
 • -sporządzanie planów pobierania prób do badań monitoringowych oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - kontrola zdrowia zwierząt w aspekcie zdrowia publicznego tj realizacja programów zwalczania Salmonelli
 • - nadzór nad przemieszczaniem zwierząt (prowadzenie wymiany informacji w ramach systemu TRACES).
 • - nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • - kontrola akcji przeprowadzonych przez lekarzy weterynarii wolnopraktykująych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - współpraca z innymi jednostkami (PIWy, SANEPID, ARiMR etc.),
 • - współpraca z Wojewódzkim Zespołem ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt,
 • - przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu wykonywanych zadań i egzekwowanie ich wykonania,
 • - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych zadań,
 • - przygotowanie planów reagowania kryzysowego,
 • - prowadzenie rejestru stad bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - zdolność do organizowania pracy własnej,
 • - odporność na stres,
 • - dyspozycyjność,
 • -koleżeńskość, komunikatywność,
 • - umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Tarnowskich Górach
  ul. Janasa 11
  42-612 Tarnowskie Góry
  Tel. 32 390 19 91

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Tarnowskich Górach
ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry
Tel. 32 390 19 91

Inspektor weterynaryjny

Tarnowskie Góry

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna