Inspektor weterynaryjny
Radziejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt w obszarze zdrowia zwierząt i dobrostanu
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym, szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikajacych z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt ,
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej
 • kontrola gospodarstw utrzymujacych zwierzęta gospodarskie w zakresie spełniania Wymogów Wzajemnej Zgodności
 • prowadzenie postępowania mandatowego w w/w zakresie
 • udział w zwalczaniu chorób zakaźnych
 • prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii,
<br>prawo jazdy kategorii B,
<br>znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
<br>znajomość kpa,
<br>umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS OFFICE,
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie technik weterynaryjny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia doumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
542853510

Inspektor weterynaryjny

Radziejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna