Inspektor weterynaryjny
Oleśnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w biurze przy komputerze, na I piętrze budynku, bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak windy, praca w terenie, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji;
 • nadzór nad spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad HACCP w podmiotach produkujących środki spożywcze
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przechowywaniem i trasportem środków spożywczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi urządzeń IT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie stanowiska
 • podstawowa znajomość KPA
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 20

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty po zakończonym naborze zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 314 26 11

Inspektor weterynaryjny

Oleśnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna