Inspektor weterynaryjny
Otwock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca przy komputerze, urządzenia pomiarowe, wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, bezpośredni kontakt z zwierzętami , uprawnienia do kierowania samochodem, bariery architektoniczne: budynek piętrowy możliwość poruszania się po budynku tylko schodami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, kontrola realizacji badań kontrolnych i monitoringowych zakażeń zwierząt.
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • kontrola przemieszczania zwierząt oraz wymagań identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej
 • kontrola dobrostanu zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
  ul. Andriollego 80 05-400 Otwock

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 7792526

Inspektor weterynaryjny

Otwock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna