Inspektor weterynaryjny
Maków Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze pow. makowskiego w godz. 8-16
- praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów,
gospodarstw objętych nadzorem
- praca w budynku I-piętrowym na parterze, bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych
ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób
niepełnosprawnych)
- kontakt ze zwierzętami
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe
- obsługa klientów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemie informatycznym (TRACES);
 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
 • kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt
 • sporządzanie rejestrów i dokjumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • przeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej (zootechnika, rolnictwo)
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii( w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
 • prawo jazdy kat. B i umiejetność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani zostaną do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 71 71 235, 795-855-222.

Inspektor weterynaryjny

Maków Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna