Inspektor weterynaryjny
Mława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw materiału biologicznego
Powiatowy inspektorat Weterynarii w Mławie Plac 1 Maja 6 06-500 Mława

Warunki pracy

praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w szczególności w trakcie chowu, obrotu i transportu
 • wystawianie świadectw zdrowia dla stad drobiu reprodukcyjnego , z których jaja wylegowe są przeznaczone do zakładu wylęgu drobiu oraz innych wymaganych swiadectw zdrowia
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie harmonogramów badań monitoringowych na dany rok kalrndarzowy
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w powierzonym zakresie w formie papierowej i elektronicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe mgr rolnictwa lub lekarz weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
  Plac 1 Maja 6
  06-500 Mława

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
zatrudnienie od dnia 01.09.2018 rok

Inspektor weterynaryjny

Mława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna