Inspektor weterynaryjny
Rypin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt, CC
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami, praca w biurze przy komputerze.
Budynek Inspektoratu nie posiada windy, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej,
 • wykonywanie zadan z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • wykonywanie zadań z zakresu kontroli wzajemnej zgodności,
 • wykonywanie zadan z zakresu kontroli gospodarstw wytwarzających i stosujących pasze w żywieniu zwierząt,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych kontroli,
 • wykonywanie zadań z zakresu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dokument potwierdzający prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  NOWY RYNEK 15
  87-500 RYPIN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
NOWY RYNEK 15
87-500 RYPIN
tel. 54 280 27 87
adres strony urzędu: http://piwrypin.pl/
Informację o etapach prowadzonego naboru mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
https://nabory.kprm.gov.pl/
Inspektor weterynaryjny
Rypin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna