Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Inspektor weterynaryjny

ikona Łęczna
ikona Dodano:14.09.2022
Aplikuj
Inspektor weterynaryjny
Łęczna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy


 • praca przy komputerze
 • wyjazdy służbowe w teren w celu przeprowadzenia kontroli
 • pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak podjazdów
 • kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzi dokumentację z zakresu realizowanych zadań
 • sporządza obowiązujące sprawozdania i raporty w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • pobiera próbki do badań oraz prowadzi monitoring badań kontrolnych
 • wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95
  21-010 Łęczna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Inspektor weterynaryjny
ikonaŁęczna
Służba Cywilna