Inspektor weterynaryjny
Mogilno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera. Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie oraz w terenie - kontakt ze zwierzętami.Wyjazdy w teren samochodem służbowym. Parking przed budynkiem. Inspektorat mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu
 • wykonywanie w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad podmiotami oraz zadań zleconych przez Powiatowwego Lekarza Weterynarii w Mogilnie
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu
 • obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu
 • prowadzenie i aktualizacja listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań
 • pobierania prób monitoringowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • znajomość kpa
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie
  ul. Obrońców Mogilna 1
  88-300 Mogilno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
tel. kontaktowy 52 315 27 39
Umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika.

Inspektor weterynaryjny

Mogilno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna