Inspektor weterynaryjny
Tarnowskie Góry
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- siedziba inspektoratu znajduje się na parterze, znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
- wyjazdy służbowe,
- praca w terenie,
- kontrola rzeźni - odporność psychiczna,
- kontakt ze zwierzętami (pobieranie prób do badań laboratoryjnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujacych się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób w ramach kontroli urzędowej oraz krajowego monitoringu,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora spożywczego,
 • bieżąca korespondencja zgodnie z kompetencjami,
 • prowadzenie rejestrów w zakresie realizowanych obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
  ul. Janasa 11
  42-612 Tarnowskie Góry

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dane kontaktowe:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 390 1991

Inspektor weterynaryjny

Tarnowskie Góry

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna