Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Inspektor weterynaryjny

ikona Dodano: 13.04.2022
Inspektor weterynaryjny
Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Warunki pracy

- siedziba Inspektoratu mieści się w budynku 2-piętrowym, brak wind,


- praca w Inspektoracie oraz w terenie,


- narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe oraz sprzęt         specjalistyczny,


- wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu słuzbowego.


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej,
 • certyfikowanie wysyłek do krajów trzecich z nadzorowanych zakładów,
 • nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dotyczących przewozu i transportu zwierząt oraz postepowanie ze zwierzętami przed i w trakcie uboju,
 • kontrola zakładów produkujących artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawozdawczość dotycząca powierzonych zadań,
 • nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
 • pobieranie próbek do badań z nadzoru i monitoringowych,
 • nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych, przepisów KPA oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii winno być potwierdzone zaświadczeniem Okregowej Izby Lek.Wet. o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Rynkowa 1c
  11-700 Mrągowo

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowany termin zatrudnienia - od czerwca 2022 roku.

Inspektor weterynaryjny
ikonaMrągowo
Służba Cywilna