Inspektor weterynaryjny
Parczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie inspektoratu (1-sze piętro, budynek bez windy) oraz w terenie na obszarze powiatu parczewskiego
2. Wyjazdy służbowe
3. Praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sprawozdawczości.
 • Pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne (preferowane) lub inne wykształcenie wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Koleżeńskość i komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego
 • Mile widziana znajomość języka obcego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie
  ul. Piwonia 50
  21-200 Parczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 354-18-75
Na kopercie należy umieścić dopisek "Oferta pracy"

Gotowe oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można pobrać z
http://piwparczew.cba.pl/userfiles/Klauzula+oswiadczene.pdf

Inspektor weterynaryjny

Parczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna