Inspektor weterynaryjny
Międzyrzecz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet,
- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu, transportującymi i stosującymi pasze,
 • Nadzór nad stosowaniem pasz leczniczych,
 • Nadzór i realizacja badań monitoringowych i urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad podmiotami stosującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • Nadzór i realizacja badań monotoringowych i urzędowych pasz,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów sektora pasz i utylizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub rolnicze lub zootechniczne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dotyczy lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentu - prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem- "Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. pasz i utylizacji."
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Międzyrzecz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna