Inspektor weterynaryjny
Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie wg właściwości, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30 oraz w określonych sytuacjach poza godzinami pracy urzędu. Praca z komputerem średnio 4 godz. dziennie. Stanowisko pracy na 1 piętrze. Wejście schodami lub windą. Kierowanie samochodem. Wyjazdy i wyjścia służbowe. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym i stres związany z prowadzeniem kontroli. Kontakt z materiałem zakaźnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań nałożonych prawem na IW, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w wykonywanych zadań, sporządzanie informacji
 • Koordynacja, sporządzanie i aktualizowanie planów gotowości zwalczania zakaźnych chorób zwierząt.
 • uczestnictwo w pracach zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Pobieranie i przesyłanie próbek do badań laboratoryjnych, związanych z monitoringiem lub zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługiwanie komputera i programów biurowych (środowisko MS Office)
 • prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Kopia dokumentu o prawie wykonywania zawodu ( Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w LEŻAJSKU
  ul. PLAC DWORCOWY 1
  37-300 LEŻAJSK

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Praca od 1 kwietnia 2019 r.

Inspektor weterynaryjny

Leżajsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna