Inspektor weterynaryjny
Międzyrzecz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami w branży spożywczej,
 • pobieranie prób do badań urzędowych i monotoringowych,
 • udział w działaniach związanych ze zwalczaniem ASF

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów KPA i kodeksu egzekucyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu- prawo jazdy
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem - "Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności ".

Inspektor weterynaryjny

Międzyrzecz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna