Inspektor weterynaryjny
Aleksandrów Kujawski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu,
- do dyspozycji samochód służbowy (parking przy budynku),
- praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych,
- kontakt z klientem zewnętrznym, kontakt z podmiotami nadzorowanymi,
- możliwy kontakt z czynnikami stanowiącymi zagrożenie biologiczne,
- praca wymagająca dyspozycyjności - możliwe nietypowe godziny pracy,
- wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrolowanie podmiotów nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w stosunku do nadzorowanych podmiotów, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Wyspiańskiego 3
  87-700 Aleksandrów Kujawski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 542822703.

Inspektor weterynaryjny

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna