Inspektor weterynaryjny
Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca w terenie, praca ze zwierzętami, możliwość kontaktu z materiałem zakaźnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • pobieranie lub pomoc w pobieraniu prób od zwierząt
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  38-600 Lesko
  ul. Stawowa 29

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA:
Praca w zastępstwie do momentu powrotu pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Inspektor weterynaryjny

Lesko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna