Inspektor weterynaryjny
Pińczów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. bezpieczeństwa żywności – nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno – biurowa: przy komputerze powyżej 4 godzin oraz z innymi urządzeniami biurowymi i specjalistycznymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca w terenie – dojazdy samochodami służbowymi, wyjazdy służbowe.
Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, przechowywaniu, transporcie, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • • prowadzenie nadzoru nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • • organizowanie oraz koordynowanie badania mięsa w kierunku włośni w pracowniach terenowych diagnostyki włośni,
 • • nadzorowanie warunków weterynaryjnych na fermach jaj konsumpcyjnych,
 • • nadzorowanie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach akwakultury,
 • • nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych gospodarstwach pozyskujących mleko surowe i miód,
 • • prowadzenie rejestru zakładów – RHD,
 • • pobieranie prób do badań,
 • • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii),
 • • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office (m. in. Excel),
 • • prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • • znajomość aktów prawnych związanych z: działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • rzetelność, komunikatywność, kultura osobista,
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • mile widziany staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
tel.: (41) 357-74-63, fax: (41) 357-74-63, e-mail: Aplikuj, www.piwpinczow.topbip.pl

Inspektor weterynaryjny

Pińczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna